Tuesday, 16 August 2011

al-mubarak

Salam Ramadhan :)
Sempena ketibaan bulan penuh barakah ini, pihak BPI melalui Unit Penerbitan dan Informasi telah menggembleng usaha untuk menerbitkan sebuah makalah khas bertemakan Ramadhan Kareem. Al-Mubarak telah berjaya dicetak dan diedarkan kepada ahliahli semester dengan harga sebanyak RM5. melalui rangkaian luar, Al-Mubarak juga berjaya diedarkan di sekolah-sekolah menengah untuk mengketengahkan 'geist' Ramadhan Kareem, di samping memperkenalkan Darul Quran kepada masyarakat luar.

Semestinya, hasil karya yang dipaparkan berkualiti dan padat informasi. Terdapat artikelartikel berhubung isuisu semasa yang hangat,diskusi ilmiah, komik islami, dan berbagaibagai lagi. Sungguh, inisiatif seperti wajar dibaca oleh umum. Oleh itu, dapatkannya di pihak BPI dengan segera ya! :D
No comments:

Post a Comment